صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

دانشکده علوم و فنون دریایی

 

رییس دانشکده

معاون آموزشی

گروه مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

مدیر گروه

عضو هیئت علمی

گروه زیست فناوری دریا

مدیر گروه

عضو هیات علمی

گروه شیمی دریا

مدیر گروه

عضو هیات علمی

مسئول دفتر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.