درباره

* مجوز رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در سال 1390 اخذ و 3 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته در کنکور سراسری پذیرفته و  در  سال 1393 دانش آموخته گردیدند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.