صفحه اصلی > درباره دانشکده > جستجوی کارکنان 
جستجوی کارکنان


نام:  پرویز
تصویر
نام خانوادگی:  باورصاد
سمت:  رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی
تحصیلات:  دکترای حمل و نقل دریایی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن - همراه : 077-31222431 - 09163313807
نمابر: 077-31222431
رایانامه: pbavarsad[at]yahoo.com
صفحه شخصی:  

 

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
           
مسئول آموزش
077-31222424 077-31222424

تصویرکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.