صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد 
کارشناسی ارشد

رشته های تحصیلی :

1- کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

2- کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا

3- کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی شیمیایی 

4- کارشناسی ارشد محیط زیست دریا 

5- کارشناسی ارشد شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

6- کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 

 

دانلود برنامه درسی و سیلابس دروس گروه های آموزشی دانشکده علوم و فنون دریایی : 

 

   دانلود : 7-3-m-2.pdf           حجم فایل 648 KB
   دانلود : مدیریت_حمل_و_نقل_دریایی_بین_قاره_ای_.pdf           حجم فایل 861 KB
   دانلود : اقیانوس_شناسی_شیمیایی___-.pdf           حجم فایل 3065 KB
   دانلود : زیست_فناوری_دریا.pdf           حجم فایل 626 KB
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.