صفحه اصلی > تماس با ما 
تماس با ما

رئیس دانشکده  :    دکتر محمود  نفیسی بهابادی    تلفن  :  31223350-077

دفتر دانشکده :       تلفن  :  31223390-077

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.