آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

روی عنوان هر ستون که کلیک کنید، جدول بر اساس همان ستون مرتب خواهد شد. همچنین می‌توانید از جستجو نیز برای یافتن سند مورد نظر خود استفاده کنید.

عنوان نوع تاریخ آخرین تغییر دانلود
شیوه نامه آموزش مجازی ویرایش ۳ شهریور ۱۴۰۰ آموزشی 1400-06-24 دانلود
بخشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی _ تابستان ۱۴۰۰ جذب 1400-06-09 دانلود
فرآیند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی جذب 1400-06-09 دانلود
الگوی نگارش پیشنهاده (پروپوزال) به زبان انگلیسی (برای پایان نامه و رساله دکتری دارای همکار بین المللی) آموزشی 1400-06-01 دانلود
الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان انگلیسی (برای پایان نامه و رساله دکتری دارای همکار بین المللی) آموزشی 1400-06-01 دانلود
الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان پارسی آموزشی 1400-03-04 دانلود
الگوی پیشنهاده پایان نامه / رساله آموزشی 1400-03-04 دانلود
کاربرگ ارزشیابی و نمره دهی پایان ‏نامه و رساله آموزشی 1400-03-04 دانلود
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (وزارتی) آموزشی 1400-03-04 دانلود
آیین نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری (وزارتی) آموزشی 1400-03-04 دانلود
کتابچه شیوه نامه‌های تحصیلات تکمیلی آموزشی 1400-03-04 دانلود
تفاهم نامه اجرای پروژه های تحقیقاتی و پسا دکتری مشترک دانشگاه خلیج فارس با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پژوهشی 1400-03-04 دانلود
پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانشگاه‌پژوهی پژوهشی 1400-03-04 دانلود
پیشنهاده طرح پژوهشی بین المللی پژوهشی 1400-03-04 دانلود
پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی رساله دکتری پژوهشی 1400-03-04 دانلود
پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی پسادکتری پژوهشی 1400-03-04 دانلود
پیشنهاد طرح پژوهشی درون دانشگاهی فناورانه پژوهشی 1400-03-04 دانلود
پیشنهاد طرح پژوهشی درون دانشگاهی خلیج فارس پژوهی پژوهشی 1400-03-04 دانلود
قرارداد بیرونی پروژه پژوهشی بیرونی پژوهشی 1400-03-04 دانلود
آیین‌نامه‌ها و فرمهای اداره انتشارات (کتاب و مجله) پژوهشی 1400-03-04 دانلود
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود
راهنمای تکمیل فرم ارتقای مرتبه اعضای غیر هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود
شیوه‌نامه اجرایی نحوه تخصیص امتیازات ماده ۴ اعضای غیر هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود
VPN بیرونی سایر 1400-01-13 دانلود
VPN داخلی سایر 1400-01-13 دانلود
تفویض اختیارات هیات امنا به هیات رئیسه جذب 1400-01-10 دانلود
تبدیل سربازی به پیمانی جذب 1400-01-10 دانلود
اصلاح موادی از آئین نامه استخدامی و امتيازات_تمديد_دوره جذب 1400-01-10 دانلود
ابلاغ تصحیحات آئین نامه استخدامی جذب 1400-01-10 دانلود
آيين نامه استخدامي اصلاح شده 12-8-95 جذب 1400-01-10 دانلود
آئین نامه رسیدگی به شکایات متقاضیان جذب 1400-01-10 دانلود
آئین نامه حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت جذب 1400-01-10 دانلود
جداول تمدید دوره پیمانی و رسمی آزمایشی جذب 1400-01-10 دانلود
جداول تبدیل وضعیت ۹۹ جذب 1400-01-10 دانلود
تقویم آموزشی آموزشی 1400-01-05 دانلود
استقرار هسته نوآور پژوهشی 1399-12-11 دانلود
شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس پژوهشی 1399-12-11 دانلود
آیین نامه دوره پسا دکترا پژوهشی 1399-12-09 دانلود
دستور العمل استفاده از ماموریت پژوهشی پژوهشی 1399-12-09 دانلود
قرارداد استقرار واحدهای فناوری پژوهشی 1399-12-09 دانلود
شیوه نامه استقرار و اجاره بها پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه فرصت مطالعاتی پژوهشی 1399-12-09 دانلود
شیوه نامه اعزام و پذیرش درخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه مالکیت فکری پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس پژوهشی 1399-12-09 دانلود
تقاضانامه تسهیلات به برگزیدگان علمی آموزشی 1399-12-08 دانلود
آیین‌نامه استعدادهای درخشان دانشگاه خلیج فارس آموزشی 1399-12-08 دانلود