فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای ورود به مقطع دکتری سال تحصیلی 1401 - 1400

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 خرداد 1400
responsive image

دانشگاه خليج فارس به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد مقطع دکتری دانشگاه های کشور و در راستاي اجراي "آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دکتری" نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط اختصاصي و عمومي در دوره هاي دکتری رشته های مختلف در سال 1401 - 1400 اقدام مي نمايد. خواهشمند است قبل از ثبت نام حتماً آیین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری و نکات زیر را مطالعه نمایید:

الف: شرایط:

1- بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

2- کسب حداقل 60  امتیاز از فعالیت های آموزشی پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی مربوط به آیین نامه مذکور .

پ) داشتن میانگین کل 16 در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هریک از دوره های مذکور طبق دستور العمل مصوب شورای  تحصیلات تکمیلی دانشگاه ).

ث) نحوه امتیاز دهی به داوطلبان در هریک از ردیف های جداول ارزشیابی، طبق دستور العمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

ج) پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ب: گزینش نهایی دانشجویان بعد از انجام مصاحبه صورت می گیرد.

تذكر:  به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر در روز مصاحبه الزامي مي باشد. تقاضا مي گردد اصل و كپي مدارک در پوشه اي قرار گرفته و روي پوشه مربوطه مشخصات فردي اعم از نام، نام خانوادگي، رشته تحصيلي و رشته مورد تقاضا الصاق و در روز مصاحبه به كميته اجرايي آزمون تحويل داده شود. در پايان مصاحبه اصل مدارک به متقاضي تحويل داده خواهد شد و كپي مدارک براي بررسي نهايي به دانشگاه ارسال مي شود. مدارک دريافتي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

نکات مهم

  • شركت داوطلب در مصاحبه، منوط به تأييد اوليه از سوي دانشگاه مبني بر داشتن شرايط بهره مندي از تسهيلات ادامه تحصيل ممتازين مي باشد.

v پذيرش دانشجو صرفاً براي رشته - گرايش هاي مندرج در آگهي مي باشد (ليست پيوست)

v متقاضيان حداکثر در دو رشته- گرايش  )رشته - گرايش مقطع كارشناسي ارشد و رشته - گرايش مرتبط با آن) امکان ثبت نام دارندکه بايد در سامانه در دو فرايند جداگانه اقدام به ثبت نام نمايند و براي هر کدام ، شهريه ثبت نام جداگانه پرداخت نمايند.   

v به درخواست هايي كه فاقد هر كدام از مدارک لازم باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

v در صورت احراز هرگونه مطالب خلاف واقع در مدارك ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله اي از پذيرش و يا تحصيل، از ادامه کار وي جلوگيري و پي گيري قانوني به عمل خواهد آمد.

 تاريخ برگزاري مصاحبه

  تاريخ برگزاري مصاحبهپس از بررسي در دانشگاه و ارسال اسامي به دانشکده ها از طريق سايت دانشگاه خليج فارس به آدرس  (www.pgu.ac.ir) اعلام یا با شما تماس گرفته خواهد شد. لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه غير ضروري به دفتر تحصيلات تکميلي و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و همچنين دانشکده مربوطه خودداري فرماييد.

مهلت ثبت نام از 10خرداد تا 7 تیرماه 1400  است.

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://old.pgu.ac.ir/page/tphd