برنامه زمانی پرسمان (مصاحبه) نامزدان ورودی به رده دکتری 1400

تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 خرداد 1400
responsive image

همراه با شادباش به شما نامزدان ارجمند برای ورود به رده دکتری دانشگاه خلیج فارس در مهرماه 1400 ، برنامه زمانی پرسمان (مصاحبه) برای رشته گرایشهای این دانشگاه در جدول زیر آمده است.

نامزدان ارجمند، بر اساس برنامه زمانی پایین صفحه، و تا دو روز پیش از روز پرسمان، می توانید با استفاده از لینک زیر برای شرکت در پرسمان نامنویسی کنید. یادآور می گردد که پرسمان به شیوه مجازی (اینترنتی) خواهد بود و باید از در دسترس بودن رایانه (کامپیوتر) ، میکروفون، وب کم و نیز خط ایتترنت با کیفیت برای ارتباط دیداری و شنیداری مطمئن باشید.

http://old.pgu.ac.ir/page/docinterview