یازدهمین فراخوان انتخاب رساله‌های برتر دکتری در زمینه پیشرفت اسلامی-ایرانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 مهر 1400
responsive image

یازدهمین فراخوان انتخاب رساله‌های برتر دکتری در زمینه پیشرفت اسلامی-ایرانی منتشر شد به گزارش اداره‌کل ارتباطات و گفتمان‌سازی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، نظر به اهمیت تحقيق و نظريه‌پردازي درباره پيشرفت اسلامي-ايراني، مرکز الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت از پدیدآورندگان رساله‌های برتر مرتبط با پیشرفت کشوردر تمامی عرصه‌های علمیبه صورت مادی و معنوی قدردانی می‌کند؛ لذا از همه دانش‌آموختگان دانشگاهی و حوزوی که رساله‌های خود را از 1397/07/01 تاکنونبا نمره عالی تدوین کرده‌اند دعوت می‌شود که با مراجعه به وبگاه اینترنتی http://olgou.ir در این فراخوان ثبت‌نام نمایند. در ضمن، رساله‌هایی که با یکی از گزاره‌های موجود در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مرتبط باشند از اولویت بیشتری برخوردارند.

در پایان نکاتی را برای اطلاع پژوهشگران یادآوری می‌کند:

الف- این فراخوان مخصوص رساله‌های دکتری است.

ب- رساله‌هایی در این فراخوان پذیرفته می‌شود که تاريخ دفاع آنها از 1397/07/01 به بعد است.

ج- رساله باید با نمره عالی دفاع شده باشد.

د- آخرین مهلت ثبت اطلاعات رساله‌ها، 1400/09/30 است.

هـ- از نویسندگان رساله‌هایی که در فرآیند داوری انتخاب شده‌اند دعوت می‌شود اثر خود را در یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (که در بهار سال 1401 برگزار خواهد شد) ارائه کنند.