صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی 
کارشناسی

دانشکده علوم و فنون دریایی در حال حاضر در مقطع کارشناسی علوم و مهندسی شیلات دانشجو می پذیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.