درباره

رشته های مصوب : بیوتکنولوژی دریا، مدیریت حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریا، زیست دریا با چهار گرایش (جانوران، گیاهان، آلودگی، بوم شناسی)، اقیانوس شناسی، مهندسی سواحل، شیمی دریا، سازه های دریایی، معماری کشتی، فرآوری محصولات شیلاتی
 

مجوز رشته بیوتکنولوژی دریا در سال 1389 اخذ و 5 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته و اولین ورودی در مهر ماه سال 1390 مشغول به تحصیل و در سال 1393 دانش آموخته گردیدند.رشته های موجود

مقطع

بیوتکنولوژی دریا

کارشناسی ارشد
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.