صفحه اصلی > آموزش > خدمات آموزشی 
خدمات آموزشی

فرم های آموزشی:

کاربرگ درخواست تصويب موضوع پايان نامه

کاربرگ ابلاغيه تصويب موضوع پايان نامه

کاربرگ بررسي وضعيت آموزشي دانشجو جهت صدور مجوز دفاع از پايان نامه

کاربرگ بررسي پايان نامه جهت مطابقت با مفاد راهنماي تدوين پايان نامه

فرم درخواست مجوز دفاع پايان نامه از دانشکده

فرم درخواست مجوز دفاع پايان نامه از دانشگاه

نمونه کاربرگ اطلاعیه دفاع از پايان نامه

کاربرگ مجوز تکثیر از پايان نامه

کاربرگ  درخواست هزينه پايان نامه

کاربرگ تسويه حساب پايان نامه

گواهي تاييد مقاله كارشناسي ارشد مستخرج از پايان نامه

فرم حضور در جلسات دفاع 

شیوه نگارش پایان نامه گروه زیست فناوری دریا 

شیوه نگارش پایان نامه گروه شیمی دریا 

کل فرم های تحصیلات تکمیلی ( ت ت ) 

فرم ت ت 2 پروپزال 

شیوه نگارش پایان نامه گروه مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 

گروه آموزشی مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای لینک فرم اصلاحی جدید ت ت 2 ذیل را دانلود نمایند . ( 1396/03/09 ) : 

   دانلود : بسمه تعالی.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : مدیریت_حمل_ونقل_دریایی_بین_قاره_ای.pdf           حجم فایل 1288 KB
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.