صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد 
کارشناسی ارشد

رشته های تحصیلی :

1- مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

2- زیست فناوری دریا

3- اقیانوس شناسی شیمیایی 

4- محیط زیست دریا 

 

 

دانلود برنامه درسی و سیلابس دروس گروه های آموزشی دانشکده علوم و فنون دریایی : 

 

   دانلود : 7-3-m-2.pdf           حجم فایل 648 KB
   دانلود : مدیریت_حمل_و_نقل_دریایی_بین_قاره_ای_.pdf           حجم فایل 861 KB
   دانلود : اقیانوس_شناسی_شیمیایی___-.pdf           حجم فایل 3065 KB
   دانلود : زیست_فناوری_دریا.pdf           حجم فایل 626 KB
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.