صفحه اصلی > تماس با ما 
تماس با ما

رئیس دانشکده  :    دکتر پرویز باورصاد      تلفن  :  31222431-077

دفتر دانشکده :       تلفن  :  31222424-077

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.